GLOW® is the next generation of water purifiers designed to change today's way of drinking clean water and attitude of consuming products and services that are hazardous to our environment such as bottled water and water refilling stations.

GLOW S-Märket av Intertek

Utskriftsvänlig versionSend to friend

S-märket, som endast utfärdas av Intertek, är en symbol för elsäkerhet och ett bevis på att Intertek har utfört en oberoende provning och certifiering av vår produkt - GLOW UV400.

Märket visar kunder att produkten är anpassad till tillämpliga europeiska säkerhetskrav. 
   

S-Märket (Informationen hittar man också på Interteks hemsida)

S-märket, som endast utfärdas av Intertek, är en symbol för elsäkerhet och ett bevis på att Intertek har utfört en oberoende provning och certifiering av produkten.

Märket visar kunder att produkten är anpassad till tillämpliga europeiska säkerhetskrav.

Konsumenter och återförsäljare vill känna sig säkra på att den produkt de köper är säker. I takt med att varumärken blir mer och mer utbytbara, och eftersom CE-märkning är självdeklarerad och inte kräver oberoende provningar, blir märken från opartiska provningsföretag, såsom S-märket, allt viktigare. De förmedlar den säkerhet som kunderna efterfrågar.

 

”Säkerhet” börjar med ”S” i Europa
Om produkten bär S-märket kan den säljas inom hela EU utan att ytterligare provning eller certifiering krävs.

S-märket är en europeisk säkerhetsmärkning och talar om för över 450 miljoner människor att produkter är säkra.

Nästan överallt i Europa börjar säkerhet med ”S” – Sicherheit (tyska), Seguridad (spanska), Sécurité (franska), Sicurezza (italienska), Segurança (portugisiska) och Säkerhet (svenska).

 

Fördelar med oberoende certifiering:

    * Oberoende provning och certifiering via tredje part minskar risken för problem rörande ansvarsskyldighet. Genom att undvika säkerhetsfel skyddar vi vårt varumärke och minskar risken att produkten återkallas från marknaden på grund av att den inte uppfyller legala krav.
      
    * Certifiering skapar förtroende hos kunderna genom att varumärket förknippas med positiva värden, till exempel säkerhet och miljövänlighet. 
       
    * Om en produkt som certifierats av ett oberoende organ kommer upp i en domstol (till exempel i en produktansvarsfråga) kan det utfärdande certifieringsorganet bistå tillverkaren genom att intyga att produkten har genomgått provning innan den marknadsfördes.

Läs mer om S-Märket